სასკოლო მზაობის პროგრამა

  • საბავშვო ბაგა-ბაღის 5-6 წლიანთა ჯგუფში სააღმზრდელო პრცესი დაგეგმილია და ხორციელდება სასკოლო მზაობის პროგრამის გათვალისწინებით.
  • აღნიშნული პროგრამა ხელს უწყობს აღსაზრდელის ანალიტიკური, კრიტიკული, შემოქმედებითი აზროვნების ა და ემოციური ინტელექტის განვითარებას. ამზადებს აღსაზრდელს სკოლის
  • მოსწავლის მიმართ არსებული გამოწვევებისათვის და სწავლისადმი პოზიტიურ განწყობას უქმნის.
  • 15-18 აღსაზრდელით დაკომპლექტებულ ჯგუფებში სააღმზრდელო პროცესს წარმართავს პროფესიონალი, თავისი საქმის ერთგული, ნევერლენდის პერსონალი.