ჯანდაცვა და ჰიგიენა

  • საბავშვო ბაღს ემსახურება მაღალკვალიფიციური პედიატრი

 

  • ყოველდღიურად ბავშვების ჯანმრთელობას თვალყურს ადევნებს ექთანი

 

  • ბაღის ყველა თანამშრომელს გავლილი აქვს პირველადი დახმარების ტრენინგი

 

  • ვირუსულ ინფექციათა პრევენციის მიზნით თვეში 2-ჯერ ტარდენა დეზინფექცია, დეზინცექცია და დერატიზაცია.

 

  • სისტემატურად ნიავდება ოთახები.

 

  • ხდება ჰიგიენი წესების მაქსიმალურად დაცვა